Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2015 rok

Sprawozdanie ze zbiórki:

2015-01-30
2015-02-02
Wpłynęło w terminie
Zatwierdzone
9 696,42 zł


KategoriaIlość albo wartość


Informacje o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów, które zostały pokryte z zebranych ofiar:

140,42 zł
0,00 zł
0,00 zł
140,42 zł
0,00 zł
0,00 zł
Koszty organizacji zbiórki sa to koszty opłat i prowizji bankowych.