Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
 Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2015 rok

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2015 rok

 

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej przez
Fundację Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”
w okresie od 3 listopada 2014 roku do 2 listopada 2015 roku.

  

Organizator zbiórki: Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” z siedzibą
w Skierniewicach, ul. Iwaszkiewicza 8/4.

 

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 284/2010 z dnia 18 listopada 2010r.

Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej.

Zbiórka publiczna została zakończona 2 listopada 2011 roku. Z poprzedniego okresu rozliczeniowego na koncie bankowym zbiorki pozostało do wydatkowania 61 903,10 zł.

 

W obecnym okresie sprawozdawczym nie prowadzona była żadna z form zbiórki. Na wyodrębnione konto bankowe darczyńcy wpłacili kwotę 0,00 zł. 

 

W wyniku kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym uzyskano kwotę 0,00 zł.

 

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiorki w następujący sposób:

 

 1. Rehabilitacja i fizykoterapia – 0,00 zł

 2. badania, konsultacje – 0,00 zł

 3. leki, maści, bandaże, opatrunki, itp. – 3 113,69 zł

  RAZEM: 3 113,69 zł

   

  Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: Fundacja „Chodźmy Razem” nie prowadziła zbierania ofiar w naturze.

   

  Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków:

  W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty: opłata bankowa związana z prowadzeniem rachunku: 25,00 zł miesięcznie oraz 0,70 zł za każdy wykonany przelew – koszty nie zostały pokryte ze środków zbiórki.

   

  Zarząd Fundacji „Chodźmy Razem” informuje, że z kwoty 61 903,10 zł zostało wydanych łącznie 3 113,69 zł i pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 58 789,41 zł.


  Środki pozyskane z prowadzonej zbiorki publicznej były przeznaczone na leczenie chłopców poparzonych w pożarze samochodu w Skierniewicach w dniu 28 października 2010 roku. Leczenie poparzeń jest procesem wieloetapowym i długotrwałym. Końcowym jego etapem są operacje plastyczne rąk i twarzy, które zostaną wykonane w kolejnych latach. Dalsze leczenie oraz planowane operacje wymagają dalszych nakładów finansowych. Dlatego kwota pozostała ze zbiórki w wysokości 58 789,41 zł zostanie w kolejnych latach wydatkowana zgodnie z celem, czyli na leczenie poparzonych chłopców.

   

  Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 58 789,41 zł uzyskana za zbiórki publicznej nr 284/2010 zostanie przeznaczona na sfinansowanie dalszego leczenia poparzonych chłopców w latach przyszłych.

   

  W imieniu Fundacji Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”

   

  Prezes Fundacji – Beata Czyżewska