Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2015 rok

Sprawozdanie ze zbiórki:

2016-01-22
2016-02-15
Wpłynęło w terminie
Zatwierdzone
28 124,70 zł


KategoriaIlość albo wartość
Brak danych.


Informacje o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów, które zostały pokryte z zebranych ofiar:

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł