Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2015 rok

Wpłynęło w terminie
Zatwierdzone
28 921,36 zł


KategoriaIlość albo wartość
Brak danych.


Informacje o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów, które zostały pokryte z zebranych ofiar:

106,04 zł
0,00 zł
0,00 zł
106,04 zł
0,00 zł
0,00 zł
KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZBIÓRKI TO KOSZTY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH