Zgłoszenie zbiórki publicznej

  • Drukuj

W dniu 8 października 2014 roku Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem" zgłosiła do Portalu Zbiórek Publicznych zbiórkę na leczenie oraz zakup lekarstwa dla chorej na idiopatyczne nadciśnienie płucne Pani Agnieszki Solińskiej.

Poniżej link do publikacji zbiórki w Portalu:

http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=Zbi%C3%B3rka%20pieni%C4%99dzy%20na%20leczenie%20oraz%20zakup%20lekarstwa%20dla%20chorej%20na%20idiopatyczne%20nadci%C5%9Bnienie%20p%C5%82ucne&v=338211828255869794175031919527966978955599151120