PODZIĘKOWANIA

Serdecznie zapraszamy na półkolonie letnie

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Fundacja Pomocy Społecznej „ Chodźmy Razem" zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej Rozporządzenie informuje, że :
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy Społecznej „ Chodźmy Razem" z siedzibą w Skierniewicach, ul. Iwaszkiewicza 8/4. Może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: ul. Iwaszkiewicza 8/4, 96-100 Skierniewice, drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie (46) 833 35 22 , 604 527 031.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązywania się z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:
a) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Osoba , której dane dotyczą ma prawo:
a. dostępu do treści danych,
b. do sprostowania danych
c. do usunięcia danych
d. do ograniczenia przetwarzanych danych
e. do przenoszenia danych
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
g. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Serdeczne Podziekowania

Bilans za rok 2016

Bilans za rok 2016

 

Podkategorie